El web LLONGARRIU.COM pertany a LLONGARRIU, S.L., empresa amb domicili social al Pol. Poliger Sud, sector II (A26 sortida 75), 17854 - SANT JAUME DE LLIERCA (Girona).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys són de propietat de LLONGARRIU, S.L. o de tercers que n'han autoritzat el seu ús.
LLONGARRIU, S.L. utilitza aquests continguts amb finalitats comercials i publicitàries.
LLONGARRIU, S.L. ha creat el seu web exclusivament amb finalitats comercials i publicitàries i conseqüentment n'autoritza l'ús només per a aquestes finalitats. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials contràries als interessos de LLONGARRIU, S.L. així com la seva transformació o alteració.
LLONGARRIU, S.L. es reserva el dret d'iniciar les accions legals oportunes que cregui convenient per a preservar els seus drets de la propietat intel·lectual o industrial.
LLONGARRIU, S.L. no autoritza presentacions d'aquest web fora del mateix (framing).

CONDICIONS D'ÚS.
L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol, essent els jutjats d'Olot els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Polígon Poliger Sud, sector II (A26 sortida 75) · 17854 SANT JAUME DE LLIERCA (Girona) · Tel.: 972 687 174 · Fax: 972 287 068 · info@llongarriu.com