LLONGARRIU comença com un taller de fabricació d’articles derivats del guix a Olot. Fundada al 1977 pels germans Enric i Àngel Llongarriu Farrés, a començaments de la dècada dels 80 es va traslladar a les actuals instal·lacions del polígon industrial de Poliger de Sant Jaume de Llierca. Fins avui, l’empresa ha progressat amb la fabricació de plaques d’escaiola, motllures i columnes de guix. Així com amb la distribució de materials per a aïllaments d’interiors, plaques de guix laminat i accesoris, envans i trasdossats, aïllaments tèrmics i acústics, proteccions contra el foc, falsos sostres, etc.
En l’actualitat, hem ampliat l'oferta amb un gran ventall de productes de primera qualitat, incorporant una extensa línia de productes auxiliars de la construcció centrant-nos en la distribució de productes ecologicament sostenibles. Disposem d'un extens catàleg de productes encarat a donar solucions als professionals de la construcció i especialment, als que treballen en tota mena de divisions constructives.
Polígon Poliger Sud, sector II (A26 sortida 75) · 17854 SANT JAUME DE LLIERCA (Girona) · Tel.: 972 687 174 · Fax: 972 287 068 · info@llongarriu.com